• АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

1mo_5553Изискванията за кандидатите са да имат завършено средно образование и медицинско удостоверение, че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Асистент на лекаря по денталната медицина”, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в областта.

Квалификационният курс е със срок от 9 месеца, начало 06.10.2018 г. Курсът ще се проведе в Дентална Клиника Естетика.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски език, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им в различни здравни и дентални центрове, заведения и кабинети, като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентите, съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

1mo_5495

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО Хипократ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за придобиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курсовете е:

  • АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980 лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща по време на обучението.

hippocratesЗа записване и консултации – на телефон: 0889 929 441

Web sait: https://esteticabg.com;

E-mail адрес: info@esteticabg.com

IBAN: BG38BPBI79401067015602

BIC: BPBIBGFF

Пощенска банка

ЦПО „Хипократ”

Очакваме Ви във Варна!